Modellen er i målestokk 1:20 og er laget i balsatre og metallstenger. Modellen har også konstruksjonsdetaljer som skiver i møtet mellom trinn og metallsøyler. Siste bilde viser en tegning hvor min mann er på vei ned trappen.